Hra na klarinet 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KRI7 zápočet 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Obsah

Do předmětu Hra na klarinet 7 jsou na základě přijímacího řízení přijati pouze studenti, kteří nemají ve své hře na nástroj zjevné problémy, jsou vybaveni velmi dobrou prstovou technikou, kvalitním tónem, intonací a hlavně se u nich projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent , ale také o znalosti. Tento talent je uchopen jako ojedinělý a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů na interpretaci studenta s názory profesorů. Pokud student nevybočuje ve svých názorech z možných mantinelů, je mu ponechána jeho představa, v opačném případě se s touto představou pracuje tak, aby těmto zaběhnutým pravidlům odpovídala. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, hlavně na poli psychologickém. Je nutná znalost psychologie pódiového výstupu. Studium se orientuje na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné - Francaix, Nielsen, Tomasi, Arnold, Lutoslawski. Repertoár se také orientuje na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Výsledky učení

V tomto předmětu je již perfektní zvládnutí všech stránek hry na klarinet nutností. Jedná se o prstovou techniku, intonaci, rytmus, dechovou a tónovou kulturu. Prohlubují se znalosti o interpretaci a pódiovém vystupování. Studium se orientuje na skladby , které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné.

  1. Výuka psychologie pódiového vystupování, praktická pódiová činnost
  2. Výuka interpretačních hledisek, hledání osobitého a přitom klasickou interpretaci dodržujícího názoru studenta na interpretaci
  3. Přednesy Francaix, Nielsen, Tomassi, Arnold, Lutoslawski- nutnost perfektního technického osvojení, pak uvolnění do interpretačních možností

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Francaix, Jean : Tema con variazioni : pour clarinette en la et piano

Francaix, Jean : Koncert pro klarinet a orchestr

Nielsen , Carl : Koncert pro klarinet a orchestr

Tomasi, Henri: Concerto pour Clarinette Si b et Orchestre

Arnold, Malcom : Sonatina

Arnold, Malcom : Koncert č.1 a 2

Lutoslawski, Witold : Taneční preludia

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů