Hra na klarinet 8

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106KRI8 ZK 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Vlastimil MAREŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH, Vlastimil MAREŠ, Irvin VENYŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce , ale i po iterpretační co možná nejnáročněji. Důraz se klade na precizitu zvládnutí prstové techniky, intonace, rytmu, tónové a dechové kultury. Je vyučována i netradiční či moderní klarinetová technika.

1.. K výběru repertoáru slouží i mezinárodní soutěže , které v tomto období jsou vypsány.

  1. Přednesy např. Bartók , Denisov, Bozza, Bucchi, Penderecki.
  2. Pro ty , kteří se zajímají o soudobou a experimentální hudbu , ale i pro ostatní se vyučují nové možnosti klarinetové techniky- multifonika, slap tóny , frullato a pod.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či symfonických orchestrů. Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět pracuje se studentem již jako s výraznou hudební osobností, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Má na vysoké úrovni technickou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstál v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou klarinetovou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k ?dokonalé podobě?. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro klarinet. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Přesto se nezapomíná na skladby typu Bartók, Bozza, Bucchi, Penderecki.či Denisov. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. slap tóny, multifonika, cirkulační dech, frulato a pod.

Doporučená nebo povinná literatura

Bartók, Béla : Kontrasty pro klarinet , housle a klavír

Denisov, Edison : Sonáta

Bucchi, Valentino Concerto per clarinetto solo : carte fiorentine n. 2

Penderecki, Krysztof : 3 miniatury

Bozza, Eugene : Concerto pour Clarinette et orchestre de chambre orchestra

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů