Hra na lesní roh 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LER6 Z 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Šestý semestr vede budoucího umělce k samostatnosti, přesvědčivému uměleckému přednesu, realizacím vlastních představ a obhájení svých myšlenek. Student je vybaven technicky, tónovou kulturou a interpretačními schopnostmi tak, aby obstál v mezinárodní konkurenci jako sólový, či komorní hráč, nebo hráč v orchestru. Poslední semestr bakalářského studia je již zcela v režii absolventského koncertu a dokončení písemné diplomové práce. Etudy jsou vybrány tak, aby umožnily nastudovat zvolený program absolventského koncertu. Veškerá pozornost je směřována na provedení a preciznost skladeb, které jsou zařazeny do dramaturgie koncertu, ale také na kompozice, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

např. Maxime-Alphonse, A. Koprasch, P. M. Dubois, M. Bitsch, E. Bozza, J. F. Gallay, J. S. Bach (suity pro vcl), A. Belloli, E. Kaucký, Z. Divoký ad.

Koncerty:

např. G. Ph. Telemann, Ch. Foerster, J. J. Quantz, F. X. Pokorný, W. A. Mozart, F. A. Rossler - Rosetti, J. V. Stich - Punto, J. Haydn, F. Strauss, R. Strauss, R. Gliere, P. Hindemith, O. Schoeck ad.

Literatura ostatních forem:

L. van Beethoven, L. F. Dauprat, W. A. Mozart, J. B. Duvernoy, C. M. von Weber, R. Schumann, P. Dukas, P. Kofroň, E. Hlobil, J. Francaix, P. Hindemith, A. Downes, P. Seabourne ad.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, aktivní přístup v domácí přípravě, obecný zájem o obor i všeobecné dění v něm, provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů