Hra na lesní roh 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LR1 zápočet 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Obsah

Lesní roh je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na lesní roh potřebuje. Má za cíl studenty připravit na samostatnou dráhu sólisty, komorního hráče či hráče výborného orchestru. Také oblast pedagogického rozhledu není pominuta, absolvent bude připraven k pedagogické dráze na středních školách a konzervatořích. Do předmětu musí studenti vykonat přijímací zkoušku , na které se hodnotí hudební talent ,schopnost pódiového hraní a přiměřená technická zralost. Primární složkou výuky je rozpoznání nesprávných návyků, či neřešených problémů které si student přinesl s sebou . Mohou se týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky. Technická stránka hry na nástroj se vyučuje pomocí snadnějších etud ? Koprasch, Alphons, kde je možné přesně ukázat, v čem je nutná náprava a jak tohoto, co možná nejefektivněji, dosáhnou. Jedná se především o nácvik pozdržení první noty ze skupinky rychlejších např. první a třetí ze čtyř šestnáctinových not, či první ze tří v triole apod. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení jsou také součástí výuky a jsou vedeny tak, aby každé cvičení odpovídalo individuálním schopnostem studenta. Hudebnost a principy interpretace klasické literatury se vyučují na skladbách autorů C.Saint ? Saens, W.A.Mozart, P.Hindemith., pro jejich průhlednou stavbu a jednodušší technickou stránku. Jedná se především o stavbu frází , témat, vrcholů, dynamiky , o stavbu vlastních kadencí apod. Toto vše je sice součástí výuky na střední škole , ale ne vždy má student obsáhlejší vědomosti, které může použít pro svůj konkrétní obor.

Výsledky učení

Na jednodušších etudách a přednesových skladbách se rozpoznají a definují jednotlivé nástrojové a hráčské problémy, které si student přinesl z předešlého studia - ty se mohou týkat hlavně tvoření tónu, nesprávného dýchání a neznalosti principů správné techniky.

  1. Technická problematika se vyučuje pomocí snadnějších etud Koprasch, Alphons.
  2. Individuální cvičení pro tónovou kulturu, principy správného nátisku a dechová cvičení.
  3. Hudebnost a principy interpretace klasické literatury se vyučují na skladbách autorů C. Saint - Saens, W. A. Mozart,

P. Hindemith.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Koprasch Etudy, Alphons II. díl etudy

C.Saint - Saens Koncertní kus

W.A.Mozart Koncert č. 3

P.Hindemith Sonáta 1939

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů