Hra na lesní roh 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LR2 ZK 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pomocí snadnějších etud a přednesů byly pojmenovány a definovány nedostatečnosti ve hře. V tomto předmětu se hledá optimální cesta k nápravě.

  1. Hledání cesty odstranění těchto nedostatečností
  2. Precizování principu správné techniky, vědomé ovládnutí každého prstu
  3. Pokračování v nácviku správného dýchání, dechová cvičení
  4. Etudy se zaměřením na rytmickou, intonační a metrickou přesnost - Alphons, Gallay,
  5. Výčet přednesových skladeb se rozšiřuje o náročnější skladby - P. Dukas, E. Bozza, R. Strauss.

Forma studia

Průběžná účast studentů v soutěžích komorní hry a v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student je individuálně vybaven schopnostmi rychleji nebo pomaleji reagovat na nové skutečnosti, či má po fyzické stránce jiné předpoklady k zvládnutí jednotlivých stránek hry na nástroj, je pro každého zvolena v tomto předmětu individuální cesta, která umožní naučit se co nejdříve správné návyky a odstranit vše, co ke hře na lesní roh nepatří. Náplní tohoto předmětu je nalézt správnou cestu k odstranění těchto nedostatečností, precizování principu správné techniky, pokračování v nácviku správného dýchání atd. Rytmickou ,intonační a metrickou přesnost procvičujeme na etudách - Alphons, Gallay Je nutné, aby student správně pochopil již v předmětu Hra na lesní roh1 veškeré principy technického hraní. Měl by se naučit v podstatě ovládnout jednotlivé prsty tak, aby byl schopen kterýkoli z nich kdykoli pozdržet a tak každý tón, který se mu jeví jako důležitý či zajímavý tímto zvýraznit, samozřejmě s koordinací nátisku V přednesových skladbách se precizuje nejenom technická stránka hry na , ale také znalosti o stavbě klasického koncertu a hudebních zákonitostech . Výběr přednesových skladeb se orientuje na díla skladatelů P.Dukas, E.Bozza , R.Strauss ap. Nutností je snaha o zvládnutí všech atributů hry na nástroj v co možná nejvyrovnanější podobě.

Doporučená nebo povinná literatura

Alphons Etudy II. a III.díl Gallay Etudy II. a III.díl

P. Dukas Villane

E. Bozza Sur Les Cimes

R. Strauss Koncert d-moll

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů