Hra na lesní roh 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LRO7 Z 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 332 až 402 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V tomto předmětu je již perfektní zvládnutí všech stránek hry na lesní roh nutností. Jedná se o prstovou techniku, intonaci, rytmus, dechovou a tónovou kulturu. Prohlubují se znalosti o interpretaci a pódiovém vystupování. Studium se orientuje na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné.

  1. Výuka psychologie pódiového vystupování, praktická pódiová činnost
  2. Výuka interpretačních hledisek, hledání osobitého a přitom klasickou interpretaci dodržujícího názoru studenta na interpretaci
  3. Přednesy E. Bozza, R. Schumann, W. A. Mozart - nutnost perfektního technického osvojení, pak uvolnění do interpretačních možností.

Forma studia

Průběžná účast studentů v soutěžích komorní hry a v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Do předmětu Hra na lesní roh 7 jsou na základě přijímacího řízení přijati pouze studenti, kteří nemají ve své hře na nástroj zjevné problémy, jsou vybaveni velmi dobrou prstovou a retnou technikou, kvalitním tónem, intonací a hlavně se u nich projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejenom o talent , ale také o znalosti. Tento talent je uchopen jako ojedinělý a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů na interpretaci studenta s názory profesorů. Pokud student nevybočuje ve svých názorech z možných mantinelů, je mu ponechána jeho představa, v opačném případě se s touto představou pracuje tak, aby těmto zaběhnutým pravidlům odpovídala. Součástí výuky je i intenzivní příprava na pódiové vystupování, hlavně na poli psychologickém. Je nutná znalost psychologie pódiového výstupu. Studium se orientuje na skladby , které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné - E. Bozza , R.Schumann , W. A. Mozart. Repertoár se také orientuje na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Doporučená nebo povinná literatura

E. Bozza En foret

R. Schumann Adagio, Allegro

W. A. Mozart Koncert č. 4

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů