Hra na lesní roh 8

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LRO8 ZK 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. Důraz se klade na precizitu zvládnutí prstové techniky, intonace, rytmu, tónové a dechové kultury. Je vyučována i netradiční či moderní technika.

1.. K výběru repertoáru slouží i mezinárodní soutěže, které v tomto období jsou vypsány.

  1. Přednesy např. G. P. Telemann, J. V. Stich - Punto, F. A. Rosetti.
  2. Pro ty , kteří se zajímají o soudobou a experimentální hudbu, ale i pro ostatní se vyučují nové možnosti techniky - multifonika, frullato a pod.

Forma studia

Průběžná účast studentů v soutěžích komorní hry a v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět pracuje se studentem již jako s výraznou hudební osobností, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Má na vysoké úrovni technickou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstál v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá směrem v uvozovkách k dokonalé podobě . Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro lesní roh. Mezinárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Přesto se nezapomíná na skladby typu G. P. Telemann, J. V. Stich - Punto, F. A. Rosetti. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika , cirkulační dech, frulato a pod.

Doporučená nebo povinná literatura

G. P. Telemann Koncert D dur

J. V. Stich - Punto Koncert č. 5

F. A. Rosetti Koncert d moll

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů