Orchestrální party a sóla fagotu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG1 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro fagot 1 má za cíl vybavit studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičit stěžejní sóla, se kterými se může v praxi setkat. Studentovi jsou vysvětlena specifika orchestrální hry a požadované nároky na hráče v operním a symfonickém orchestru. Vyučující objasňuje principy ladění s příbuznými nástroji (klarinetem, flétnou, hobojem), tzv. barevného doladění a dynamické zákonitosti hry v orchestru. Důraz je kladen na pohotovost při hře z listu a technické zvládnutí zadaných partů v co nejkratším časovém horizontu.

Tematické okruhy:

-konkrétní orchestrální party a sóla fagotu vybrána z děl A. Dvořáka, B. Martinů a J. Suka

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W).

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 5, Symfonie č. 6, Symfonie č. 7, Symfonie č. 8, Symfonie č. 9

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 1, Symfonie č. 2, Symfonie č. 3, Symfonie č. 4

SUK, Josef. Asrael

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 1.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %, přehrávka zadaných orchestrálních partů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů