Orchestrální party a sóla fagotu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG2 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V předmětu Orchestrální party a sóla pro fagot 2 je student seznámen s orchestrálními party zejména české symfonické a operní tvorby – B. Smetana, A. Dvořák, L. Janáček a V. Novák. Teoreticky se zdokonaluje vnímání intonačních zákonitostí s ostatními dechovými a smyčcovými nástroji. Studentovi je vysvětleno interpretační specifikum pojetí dirigenta s různými orchestry a naopak stejného orchestru s různými dirigenty. Důraz je kladen zejména na interpretační a rytmické zvládnutí zadaných orchestrálních partů a v určeném časovém horizontu se rozvíjí kvalita přednesu. V neposlední řadě se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W)

DVOŘÁK, Antonín. Čert a Káča – výběr, Rusalka – výběr

JANÁČEK, Leoš. Simfonietta, Taras Bulba, Její pastorkyňa – výběr, Káťa Kabanová – výběr, Z mrtvého domu – výběr

NOVÁK, Vítězslav. Slovácká suita

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – předehra, Má vlast

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 2.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %, přehrávka zadaných orchestrálních partů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů