Orchestrální party a sóla fagotu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG3 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Obsah

Cíl výuky:

V předmětu Orchestrální party a sóla pro fagot 3 jsou se studentem procvičovány orchestrální party zaměřené na využití násobného staccata – B. Smetana: Prodaná Nevěsta, L. Janáček: Její pastorkyňa atd. Teoreticky se zdokonaluje vnímání role prvního a druhého hráče v orchestru a jejich intonační povinnosti – zejména vztahy tercií a kvint. Důraz je kladen nejen na interpretační a rytmické zvládnutí zadaných orchestrálních partů, ale zejména na technickou pregnanci v určeném časovém horizontu. V neposlední řadě se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W).

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie No. 1 C dur, Symfonie No. 4 B dur, Symfonie No. 5 c moll, Symfonie No. 9 d moll, Leonora – předehra

JANÁČEK, Leoš. Její pastorkyňa – výběr

MOZART, Wolfgang Amadeus. předehry Figarova svatba, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, K. 588, Symfonie No. 41 C dur 'Jupiter', Symfonie No. 35 D dur 'Haffnerova'

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – předehra

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 3.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %, přehrávka zadaných orchestrálních partů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů