Orchestrální party a sóla fagotu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG3 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V předmětu Orchestrální party a sóla pro fagot 3 jsou se studentem procvičovány orchestrální party zaměřené na využití násobného staccata – B. Smetana: Prodaná Nevěsta, L. Janáček: Její pastorkyňa atd. Teoreticky se zdokonaluje vnímání role prvního a druhého hráče v orchestru a jejich intonační povinnosti – zejména vztahy tercií a kvint. Důraz je kladen nejen na interpretační a rytmické zvládnutí zadaných orchestrálních partů, ale zejména na technickou pregnanci v určeném časovém horizontu. V neposlední řadě se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W).

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie No. 1 C dur, Symfonie No. 4 B dur, Symfonie No. 5 c moll, Symfonie No. 9 d moll, Leonora – předehra

JANÁČEK, Leoš. Její pastorkyňa – výběr

MOZART, Wolfgang Amadeus. předehry Figarova svatba, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, K. 588, Symfonie No. 41 C dur 'Jupiter', Symfonie No. 35 D dur 'Haffnerova'

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – předehra

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 3.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %, přehrávka zadaných orchestrálních partů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů