Orchestrální party a sóla fagotu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG4 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro fagot 4 má za cíl naučit studenta přípravě náročných operních a symfonických partů v co nejkratším časovém úseku. V daném semestru se procvičují nejdůležitější orchestrální party epochy klasicismu – J. Haydn, W. A. Mozart a L. van Beethoven. Teoreticky se vysvětlují specifika celkové barvy zvuku orchestru a interpretační pojetí klasicistního orchestru. Dále je vyučován rozdíl mezi mozartovským, beethovenovským a brahmsovským pojetím interpretace. Studentovi je vysvětleno interpretační specifikum pojetí dirigenta s různými orchestry a naopak stejného orchestru s různými dirigenty. S vyučujícím či mentorem se dále rozvíjí intonační vnímání dvou fagotů, vztahy jednotlivých intervalů a praktická pomoc prvního hráče druhému či naopak. Studentovi je taktéž vysvětlena hlavní orchestrální úloha fagotu v barokní epoše, zejména doprovodný hlas. V neposlední řadě se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W)

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie No. 1 C dur, Symfonie No. 4 B dur, Symfonie No. 5 c moll, Symfonie No. 9 d moll, Leonora – předehra

BERLIOZ, Hector. Fantastická symfonie

BRAHMS, Johannes. Symphonie No. 1 c moll, Symfonie No 3 F dur, Variace na Haydnovo téma, Houslový koncert D dur

DONIZETTI, Gaetano. Nápoj lásky – Una furtiva lagrima

DUKAS, Paul. Čarodějův učeň

MOZART, Wolfgang Amadeus. předehry Figarova svatba, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, K. 588, Symfonie No. 41 C dur 'Jupiter', Symfonie No. 35 D dur 'Haffnerova'

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 4.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS. Přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů