Orchestrální party a sóla fagotu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG5 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studijní program předmětu Orchestrální party a sóla pro fagot 5 je zaměřený na procvičení partů světové symfonické a operní tvorby. Zaměřuje se zejména na sóla ruských skladatelů, v jejichž orchestrální tvorbě je fagot vysoce frekventovaný, např. N. Rimskij - Korsakov, P. I. Čajkovskij, D. Šostakovič, S. Prokofjev. Prakticky jsou vyřešeny technické nároky na hráčovu prstovou techniku a psychická příprava na konkrétní sólo v průběhu reprodukce dané symfonie či opery. Vyučující se studentem individuálně řeší návod k praktické psychologicky - interpretační přípravě stěžejních fagotových sól. Stále se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

-orchestrální party a sóla vybraná z děl N. Rimského - Korsakova, P. I. Čajkovského, D. Šostakoviče a S. Prokofjeva, ale také B. Bartóka, C. Debussyho, S. Rachmaninova či E. Elgara.

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W).

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr, Taneční suita

ČAJKOVSKIJ, Iljič Petr. Romeo a Julie, Symfonie No. 4 f moll, Symfonie No. 5 e moll, Symfonie No. 6 h moll Patetická

DEBUSSY, Claude. Iberia

PROKOFJEV, Sergej. Péťa a vlk

KORSAKOV, Nikolaj Rimskij. Šeherezáda

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie No. 5 d moll, Symfonie No. 9 Es dur, Symfonie No. 10 e moll

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %, přehrávka zadaných orchestrálních partů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů