Orchestrální party a sóla fagotu 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG5 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tomáš FRANTIŠ, Jan HUDEČEK

Obsah

Cíl výuky:

Studijní program předmětu Orchestrální party a sóla pro fagot 5 je zaměřený na procvičení partů světové symfonické a operní tvorby. Zaměřuje se zejména na sóla ruských skladatelů, v jejichž orchestrální tvorbě je fagot vysoce frekventovaný, např. N. Rimskij - Korsakov, P. I. Čajkovskij, D. Šostakovič, S. Prokofjev. Prakticky jsou vyřešeny technické nároky na hráčovu prstovou techniku a psychická příprava na konkrétní sólo v průběhu reprodukce dané symfonie či opery. Vyučující se studentem individuálně řeší návod k praktické psychologicky - interpretační přípravě stěžejních fagotových sól. Stále se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

-orchestrální party a sóla vybraná z děl N. Rimského - Korsakova, P. I. Čajkovského, D. Šostakoviče a S. Prokofjeva, ale také B. Bartóka, C. Debussyho, S. Rachmaninova či E. Elgara.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W).

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr, Taneční suita

ČAJKOVSKIJ, Iljič Petr. Romeo a Julie, Symfonie No. 4 f moll, Symfonie No. 5 e moll, Symfonie No. 6 h moll Patetická

DEBUSSY, Claude. Iberia

PROKOFJEV, Sergej. Péťa a vlk

KORSAKOV, Nikolaj Rimskij. Šeherezáda

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie No. 5 d moll, Symfonie No. 9 Es dur, Symfonie No. 10 e moll

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %, přehrávka zadaných orchestrálních partů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů