Orchestrální party a sóla fagotu 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFG6 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan HUDEČEK, Martin PETRÁK

Obsah

Cíl výuky:

Studium předmětu Orchestrální party a sóla pro fagot 6 je na začátku semestru zaměřeno zejména na dílo I. Stravinského a M. Ravela, poté je založeno na opakování veškerých stěžejních symfonických a operních partů. Hlavním cílem studia je namátkou opakovat důležitá a frekventovaná sóla jak české, tak světové tvorby. Za pomocí těchto partů se opětovně projdou principy interpretace jednotlivých skladatelů a zákonitosti hry v orchestru. Student je veden k schopnosti rozlišit styl hraní v operním a symfonickém tělese a umí řešit intonační problematiku nejen v rámci dechových nástrojů, ale i s violoncellem a kontrabasy. Vyučující se studentem metodologicky řeší vzájemnou barevnou povahu jednotlivých dřevěných dechových nástrojů a opakuje intonační zákonitosti. Stále se studují orchestrální party, které souvisejí v daném semestru s předmětem Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HERMAN, František. Orchestrální studie pro fagot 1, (A-K), Orchestrální studie pro fagot 2, (M-W).

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr, Taneční suita

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie No. 1 C dur, Symfonie No. 4 B dur, Symfonie No. 5 c moll, Symfonie No. 9 d moll, Leonora – předehra

BERLIOZ, Hector. Fantastická symfonie

BRAHMS, Johannes. Symphonie No. 1 c moll, Symfonie No 3 F dur, Variace na Haydnovo téma, Houslový koncert D dur

ČAJKOVSKIJ, Iljič Petr. Romeo a Julie, Symfonie No. 4 f moll, Symfonie No. 5 e moll, Symfonie No. 6 h moll Patetická

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 5, Symfonie č. 6, Symfonie č. 7, Symfonie č. 8, Symfonie č. 9, Čert a Káča – výběr, Rusalka – výběr

DEBUSSY, Claude. Iberia

DONIZETTI, Gaetano. Nápoj lásky – Una furtiva lagrima

DUKAS, Paul. Čarodějův učeň

JANÁČEK, Leoš. Simfonietta, Taras Bulba, Její pastorkyňa – výběr, Káťa Kabanová – výběr, Z mrtvého domu – výběr

MAHLER, Gustav. Symfonie No. 2, Symfonie No. 4, Symfonie No. 5, Symfonie No. 9

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 1, Symfonie č. 2, Symfonie č. 3, Symfonie č. 4

MOZART, Wolfgang Amadeus. předehry Figarova svatba, Cosi fan tutte, Don Giovanni, Così fan tutte, ossia La scuola degli amanti, K. 588, Symfonie No. 41 C dur 'Jupiter', Symfonie No. 35 D dur 'Haffnerova'

NOVÁK, Vítězslav. Slovácká suita

PROKOFJEV, Sergej. Péťa a vlk

RAVEL, Maurice. Bolero, Klavírní koncert G dur, Klavírní koncert pro levou ruku, Alborada del gracioso, Má matka husa, Španělská rapsodie

KORSAKOV, Nikolaj Rimskij. Šeherezáda

SMETANA, Bedřich. Prodaná nevěsta – předehra, Má vlast

STRAUSS, Richard. Alpská symfonie, Enšpíglova šibalství

STRAVINSKIJ, Igor. Svěcení Jara, Pták ohnivák, Pulcinella, Příběh vojáka, Žalmová symfonie

SUK, Josef. Asrael

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie No. 5 d moll, Symfonie No. 9 Es dur, Symfonie No. 10 e moll

WAGNER, Richard. Lohengrin – výběr, Parsifal – výběr

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 6.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, povinná účast ve školním orchestru – AKS, přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů