Orchestrální party a sóla flétny 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PFL3 Z 1 1CT česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla pro flétnu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava flétnových partů především po stránce technické a výrazové, rozvržení nádechů atd. a rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie 4, 5, 6

DEBUSSY, Claude. Faunovo odpoledne, Moře

DVOŘÁK, Antonín. 9 symfonií – výběr, Rapsodie č. 2 a 3, Scherzo capricioso, Husitská, Česká suita, Symfonické variace, předehry V přírodě, Othello, Karneval, Slovanské tance (obě řady)

JANÁČEK, Leoš. Symfonieta.

PROKOFJEV, Sergej. Klasická symfonie, Péťa a vlk

RAVEL, Maurice. Dafnis a Chloe

SMETANA, Bedřich. Má Vlast, Richard III., Valdštýnův tábor, Hakon Jarl, Triumfální symfonie

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 3.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na konzultacích a přehrávka předem zadaných skladeb.

Docházka minimálně 90 %.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů