Orchestrální party a sóla hoboje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PHO1 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla hoboje bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava hobojových partů především po stránce výrazové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. Janovy pašije, Matoušovy pašije, kantáty, Braniborské koncerty

HÄNDEL, Georg Friedrich. Vodní hudba, Hudba k ohňostroji, concerta grossa

MOZART, Wolfgang Amadeus. symfonie – výběr

HAYDN, Joseph. symfonie – výběr

BEETHOVEN, Ludwig van. symfonie – výběr

ROSSINI, Gioacchino. předehry

SMETANA, Bedřich. Má vlast, Prodaná nevěsta

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 1 – 9, Slovanské tance, Symfonické básně podle K. J. Erbena, V přírodě, Karneval, Othello, Suita A dur, Houslový koncert, Koncert pro violoncello, Koncert pro klavír, Česká suita

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 1.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka 90 %, aktivní účast na interních přehrávkách, účinkování v AKS.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů