Orchestrální party a sóla hoboje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PHO1 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BROŽKOVÁ, Liběna SEQUARDTOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla hoboje bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava hobojových partů především po stránce výrazové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. Janovy pašije, Matoušovy pašije, kantáty, Braniborské koncerty

HÄNDEL, Georg Friedrich. Vodní hudba, Hudba k ohňostroji, concerta grossa

MOZART, Wolfgang Amadeus. symfonie – výběr

HAYDN, Joseph. symfonie – výběr

BEETHOVEN, Ludwig van. symfonie – výběr

ROSSINI, Gioacchino. předehry

SMETANA, Bedřich. Má vlast, Prodaná nevěsta

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 1 – 9, Slovanské tance, Symfonické básně podle K. J. Erbena, V přírodě, Karneval, Othello, Suita A dur, Houslový koncert, Koncert pro violoncello, Koncert pro klavír, Česká suita

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 1.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka 90 %, aktivní účast na interních přehrávkách, účinkování v AKS.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů