Orchestrální party a sóla hoboje 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PHO6 zkouška 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla hoboje a anglického rohu bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava hobojových partů především po stránce technické a výrazové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. Janovy pašije, Matoušovy pašije, kantáty, Braniborské koncerty

HÄNDEL, Georg Friedrich. Vodní hudba, Hudba k ohňostroji, concerta grossa

MOZART, Wolfgang Amadeus. symfonie – výběr

HAYDN, Joseph. symfonie – výběr

BEETHOVEN, Ludwig van. symfonie – výběr

ROSSINI, Gioacchino. předehry

SMETANA, Bedřich. Má vlast, Prodaná nevěsta

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 1 – 9, Slovanské tance, Symfonické básně podle K. J. Erbena, V přírodě, Karneval, Othello, Suita A dur, Houslový koncert, Koncert pro violoncello, Koncert pro klavír, Česká suita

SCHUBERT, Franz. symfonie

SCHUMANN, Robert. Klavírní koncert

MAHLER, Gustav. symfonie, Písně o mrtvých dětech, Chlapcův kouzelný roh

STRAUSS, Richard. Don Juan, Don Quijote, Alpská symfonie, Tak pravil Zarathustra, Symfonia domestica

DEBUSSY, Claude. Moře

RAVEL, Maurice. Dafnis a Chloe, Náhrobek Couperinův

MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Obrázky z výstavy

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 1 – 6, Manfred, koncerty (klavír, housle)

SUK, Josef. Pohádka, Asrael

BRAHMS, Johannes. Symfonie č. 1 – 4, Houslový koncert

STRAVINSKIJ, Igor. Svěcení jara, Pulcinella

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. symfonie

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba, Sinfonietta

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 6.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: docházka 90 %, aktivní účast na interních přehrávkách, účinkování v AKS. Přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů