Hra na pikolu 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PI3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se dále seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Pikola se nachází v sestavě mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na pikolu bude potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu , na sólové party pikoly. Převážná většina flétnistů volí pikolu právě pro jeho uplatnění v orchestru. Pikola je velmi exponován v symfonické, ale i operní tvorbě. Proto je dán v tomto předmětu celý prostor orchestrální literatuře. Pro ty, co se o orchestrální hru nezajímají, je přesto podán výklad k jednotlivým orchestrálním partům, ale je pro ně připravena i výuka sólové literatury, literatury s průvodem klavíru či s jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na pikolu u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na pikolu, je určující pro metodiku předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

A. Vivaldi: Koncert C dur č.5 pro pikolu a orchestr

J. Feld: Sonatina pro pikolu a klavír

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4

L. Janáček: Sinfonietta

D. Šostakovič: Symfonie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů