Hra na pikolu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PI3 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA, Jiří VÁLEK

Obsah

Pikola se nachází v sestavě mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na pikolu bude potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu , na sólové party pikoly. Převážná většina flétnistů volí pikolu právě pro jeho uplatnění v orchestru. Pikola je velmi exponován v symfonické, ale i operní tvorbě. Proto je dán v tomto předmětu celý prostor orchestrální literatuře. Pro ty, co se o orchestrální hru nezajímají, je přesto podán výklad k jednotlivým orchestrálním partům, ale je pro ně připravena i výuka sólové literatury, literatury s průvodem klavíru či s jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na pikolu u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na pikolu, je určující pro metodiku předmětu.

Výsledky učení

Studenti se dále seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

A. Vivaldi: Koncert C dur č.5 pro pikolu a orchestr

J. Feld: Sonatina pro pikolu a klavír

P. I. Čajkovskij: Symfonie č. 4

L. Janáček: Sinfonietta

D. Šostakovič: Symfonie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů