Hra na pikolu 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PI4 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radomír PIVODA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Mario MESANY, Radomír PIVODA

Obsah

Pikola je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na pikolu bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na pikolovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění pikoly. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s pikolou. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na pikolu, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, pikolová literatura.

Výsledky učení

Studenti se dále seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Béla Bartók, (arr.Fox): Suite for Piccolo and Piano

Lowell Liebermann: Koncert pro pikolu op.50

I. Stravinskij: Pták Ohnivák, Petruška

R. Strauss: Enšpígova šibalstvíl, Alpská symfonie, Tak pravil Zarahtustra

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů