Hra na pikolu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PI4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se dále seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Pikola je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a dnes již i v jiných hudebních žánrech Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na pikolu bude potřebovat Studenti získají komplexní pohled na pikolovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění pikoly. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně zdatní se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění s pikolou. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu klavíru či orchestru. Také se studují skladby sólové i orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na pikolu, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, pikolová literatura.

Doporučená nebo povinná literatura

Béla Bartók, (arr.Fox): Suite for Piccolo and Piano

Lowell Liebermann: Koncert pro pikolu op.50

I. Stravinskij: Pták Ohnivák, Petruška

R. Strauss: Enšpígova šibalstvíl, Alpská symfonie, Tak pravil Zarahtustra

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů