Orchestrální party a sóla lesního rohu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PLR1 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana ŠVADLENKOVÁ, Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla ,se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. Ve všech předmětech se postupně objeví všichni skladatelé a jejich významná sóla pro lesní roh v orchestrálním světě. Pracuje se s Orchestrálními studiemi Frehsee Albin, Wipperich Emil, Ritzkowsky Johannes a s party České filharmonie.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Student získá vědomosti o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla ,se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. V předmětu se postupně objeví všichni skladatelé a jejich významná sóla pro lesní roh v orchestrálním světě. Pracuje se s orchestrálními studiemi Frehsee Albin ,Wipperich Emil ,Ritzkowsky Johannes a s party České filharmonie.

Doporučená nebo povinná literatura

Orchestrální studie Frehsee Albin, Wipperich Emil ,Ritzkowsky Johannes, party České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů