Hra na pozoun 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PO1 zápočet 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Obsah

Tento předmět si klade za cíl vybavit studenta v relativně delším časovém horizontu na uměleckou dráhu, ať již sólistickou, orchestrální, nebo pedagogickou. Po náročné přijímací zkoušce je nutné konkrétně definovat nedostatky a velmi intenzivně začít pracovat na jejich odstraňování. Je třeba stanovit individuální plán předmětu a také určit přiměřené tempo studia podle schopností studenta. Pro další úspěšný vývoj je na místě provést vstupní revizi základních atributů hry jako je například postoj při hře, správné držení nástroje, nastavení jazyka, analýza tlaku nátrubku na rty a především vlastní tvorba tónu. Toto je zřejmě jedno z nejnáročnějších období studia. Rychlá aklimatizace a okamžitý start za kvalitními výsledky následného studia jsou hlavním cílem.

K tomu všemu nám výborně poslouží lety osvědčená Škola hry na pozoun zakladatele moderní české pozounové školy prof. Jaroslava Ušáka. Lze ji doplnit výběrem zejména technických etud: Vobaron, Kopprasch, Müller, Bitsch. Z přednesové literatury je možnost prohloubit celkovou hudebnost studenta hrou četných transkripcí barokních sonát (Vivaldi, Marcello, Gagliard, Caldara), přes francouzskou literaturu (Duttileux, Bozza, Cassterde) až po současnou provenienci (Dvořáček, Mortimer, Šulek, Matěj).

Výsledky učení

1.Stručné zopakování jednotlivých atributů hry prostřednictvím systematické Školy hry na pozoun prof. Jaroslava Ušáka. Kontrola držení nástroje, postoje při hře, nastavení jazyka a vlastní tvorba tónu.

2.Seznámení studenta s úrovní a náročností vysokoškolského studia.

3.Rozvíjení celkové hudebnosti studenta na méně náročných kompozicích.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

J. Ušák: Škola hry na pozoun

Škola pozounové techniky

F. Vobaron:17 etud

34 etud

40 etud

C. Kopprasch:64 etud

R. Müller:Technická cvičení

M. Bitsch:15 rytmických etud

E. Remington:Warm-ups

A Vivaldi:Sonáty

B. Marcello:Sonáty

J. E. Galliard:Sonáty

A. Caldara:Sonáta D-dur

H. Duttileux:Choral, Cadenza et Fugata

E. Bozza:Allegro et Finale

J.Casteréde:Sonatine

J. Dvořáček:Tema noc Variationi

G. Mortimer:Koncert č. 2, č. 3

S. Šulek:Sonata

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů