Hra na pozoun 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PO2 ZK 9 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Cvičení na rozvoj krásy tónu a práce na jeho charakteristickém zabarvení.

2.Dechová cvičení, seznámení se s velkým množstvím materiálů věnovaným této problematice.

3.Velmi jemné nasazení tónu v extrémně nízkých dynamikách.

4.Měkký začátek tónu ve velkých silných dynamikách.

5.Volba přednesové literatury podle schopností studenta.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět se systematicky soustředí na rozvoj tónu za pomoci častých analýz konkrétního stavu věci. Odstraňování zbytečných tenzí ať už fyzických, tak především psychických, které úzce souvisejí s ovládáním dechového aparátu. Ten rozvíjíme a jeho práci zkvalitňujeme studiem teoretických prací věnovaných této problematice (Jacobs, Ušák, Kleinhammer, Adam). Také je třeba se zaměřit na zvládnutí tzv. soft attack ? velmi jemného počátku tónu ve velmi slabé dynamice a také si osvojit jeho ekvivalent v dynamice nejsilnější. Je to totiž nedílnou součástí letité české tradice ve hře na pozoun, kterou je nutno dále pěstovat, protože je všeobecně ceněna například i celou řadou světových celebrit v oboru. V přednesové literatuře již zařazujeme skladby náročnější po technické stránce co se týká rozsahu a především hudebně (Sachse, Larsson, Domažlický,

Mc Kay).

Doporučená nebo povinná literatura

A. Jacobs:Song and Wind

J. Ušák:Škola

E. Kleinhammer:Art of the Trombone Playing

A.S. Adam:5 Minut´s a Day

C. Gordon:Systematic Approach to Daily Practise

E.Sachse:Koncert

G. Finger:Sonata

Anonymus:Sonata

F. Domažlický:Koncert

F. Mc Kay:Sonata

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů