Hra na pozoun 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PO4 ZK 7 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Melodické etudy různých epoch a stylů.

2.Kantabilní přednesové skladby.

3.Nejfrekventovanější skladby na soutěžích a mezinárodních koncertních pódiích celého světa.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět se soustředí na rozvoj melodiky za pomoci velmi četné literatury, věnované tomuto fenoménu. Je třeba často měnit různá stylová období, aby předmět neustrnul ve stereotypu. Kvalitního etudového materiálu je opravdu velké množství (Rochut, Kopprasch, Bordogni, Ušák, Pederson). V přednesové literatuře navazujeme zařazováním výrazných melodických skladeb (Saint -Saëns, Weber). Také vhodně doplňujeme nejfrekventovanější literaturou, která se objevuje na programech domácích i zahraničních soutěží (Jacob, David, Monaco).

Doporučená nebo povinná literatura

J. Ušák:Škola

25 etud

J. Rochut:Melodické etudy

Bordogni:24 etud

36 etud

T. Pederson:Etudy

C. Pichereau:Special legato

C. Saint-SaënsCavatina

C.M. von Weber:Romanze appassionata

G.Jacob:Concerto

Concertino

Fantasia

Sonata

F.David:Concertino

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů