Hra na pozoun 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PO5 Z 11 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Flexibilní nátisková cvičení v co možná největším výběru.

2.Studium staré pozounové virtuózní literatury z 16. až18. století.

3.Nastudování stěžejních koncertů pro pozoun J. G. Albrechtsbergra,

G. Ch. Wagenseila.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět se zaměří na rozvoj nátiskové pohyblivosti včetně trylkové techniky. Ve skutečnosti se jedná o vhodný výběr podle momentálních dispozic studenta a přesné určení směru a intenzity rozvoje této důležité kapitoly pozounové hry. Toto vše je doplněno skladbami z 16. až 18. století, které demonstrují starou pozounovou virtuozitu. Důkladné nastudování dvou stěžejních koncertů J. G. Albrechtsbergera a G. Ch. Wagenseila.

Doporučená nebo povinná literatura

J.Ušák:Škola trylkové techniky

Ch.Colin:Lip Flexibilities

R.Marsteller:Advanced slide technique

C.Gordon:30 Velocity studies

I.Ronka:Modern Daily Warm-ups and Drills

B.Slokar:Tägliche übungen

J.G.Albrechtsberger:Concerto

G.Ch.Wagenseil:Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů