Hra na pozoun 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PO5 Z 11 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Flexibilní nátisková cvičení v co možná největším výběru.

2.Studium staré pozounové virtuózní literatury z 16. až18. století.

3.Nastudování stěžejních koncertů pro pozoun J. G. Albrechtsbergra,

G. Ch. Wagenseila.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět se zaměří na rozvoj nátiskové pohyblivosti včetně trylkové techniky. Ve skutečnosti se jedná o vhodný výběr podle momentálních dispozic studenta a přesné určení směru a intenzity rozvoje této důležité kapitoly pozounové hry. Toto vše je doplněno skladbami z 16. až 18. století, které demonstrují starou pozounovou virtuozitu. Důkladné nastudování dvou stěžejních koncertů J. G. Albrechtsbergera a G. Ch. Wagenseila.

Doporučená nebo povinná literatura

J.Ušák:Škola trylkové techniky

Ch.Colin:Lip Flexibilities

R.Marsteller:Advanced slide technique

C.Gordon:30 Velocity studies

I.Ronka:Modern Daily Warm-ups and Drills

B.Slokar:Tägliche übungen

J.G.Albrechtsberger:Concerto

G.Ch.Wagenseil:Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů