Hra na pozoun 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PO6 zápočet 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se soustřeďuje na maximální rozvoj dynamiky oběma směry, což se zúročí především při studiu zvoleného materiálu pro bakalářský absolventský koncert. Dále je nutné doplnit studium novinkami, které se velmi často objevují v programech mezinárodních soutěží. Ideální by bylo vyzvat a inspirovat ke kompozici současnou generaci skladatelů a vzniklé dílo uvést v národní - respektive světové premiéře právě na bakalářském absolventském koncertu. Nebo se vydat jiným směrem a vyhledat kvalitní kompozici světové provenience, která ještě na domácích pódiích nezazněla. Důraz je také kladem na vhodný výběr tématu doplňkové bakalářské diplomové práce, která by měla být přínosem v oboru a neměla by být pouze plagiátem či kompilací.

Výsledky učení

1.Příprava absolventského koncertu.

2.Výběr vhodného tématu pro diplomovou práci.

3.Výběr z doposud nastudované přednesové literatury pro absolventský koncert.

4.Nastudování nových skladeb pro závěr bakalářského studia.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

C.Gordon:Systematic Approach

R.Marsteller:Basic Routines

J.Rochut:Melodious etudes 1.,2.,3. díl

F.Martin:Ballade

P.Hindemith:Sonate

L.Gröndahl:Concerto

S.Šulek:Sonáta

F.David:Concertino

G.Finger:Sonáta

V.Smita:Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů