Hra na pozoun 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZ0 Z 17 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Komplexní přípravy na ukončení celého studia.

2.Rekapitulace celého studia.

3.Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků.

4.Příprava na obhajobu absolventského koncertu a doplňkové písemné práce.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Závěr celého studia by se měl cele zaměřit na vlastní prestižní uměleckou prezentaci v podobě absolventského magisterského koncertu, jehož dramaturgie už částečně vznikala v předchozím čase. Dále je velmi důkladně rekapitulováno celé předchozí studium a jsou přesně definována pozitiva i negativa vlastní hry na nástroj s tím, že negativa jsou nyní hlavním předmětem závěrečného intenzivního studia. Po absolutoriu opět dochází k subjektivnímu vyhodnocení absolventského výkonu a stanovení plánu na odstranění zbylých nedostatků, ovšem tentokrát už mimo rámec vysoké školy. Uvědomění si vlastní originality a suverenity na půdě výkonného interpretačního umění a eventualita další spolupráce s pedagogem, ať už formou například doktorandského studia, nebo individuálních konzultací.

Doporučená nebo povinná literatura

J .F. Michel:Hommage a Jean Tinquelly

J. Feld:Koncert

J. Filas:Koncert

E. Howarth:Concerto

G. Jacobs:Concerto

Sonata

K. Serocki: Sonata

Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů