Hra na pozoun 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZ0 Z 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

1.Komplexní přípravy na ukončení celého studia.

2.Rekapitulace celého studia.

3.Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků.

4.Příprava na obhajobu absolventského koncertu a doplňkové písemné práce.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Závěr celého studia by se měl cele zaměřit na vlastní prestižní uměleckou prezentaci v podobě absolventského magisterského koncertu, jehož dramaturgie už částečně vznikala v předchozím čase. Dále je velmi důkladně rekapitulováno celé předchozí studium a jsou přesně definována pozitiva i negativa vlastní hry na nástroj s tím, že negativa jsou nyní hlavním předmětem závěrečného intenzivního studia. Po absolutoriu opět dochází k subjektivnímu vyhodnocení absolventského výkonu a stanovení plánu na odstranění zbylých nedostatků, ovšem tentokrát už mimo rámec vysoké školy. Uvědomění si vlastní originality a suverenity na půdě výkonného interpretačního umění a eventualita další spolupráce s pedagogem, ať už formou například doktorandského studia, nebo individuálních konzultací.

Doporučená nebo povinná literatura

J .F. Michel:Hommage a Jean Tinquelly

J. Feld:Koncert

J. Filas:Koncert

E. Howarth:Concerto

G. Jacobs:Concerto

Sonata

K. Serocki: Sonata

Concerto

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů