Hra na pozoun 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZ8 zkouška 14 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět by se měl velice intenzivně soustředit na profilování studenta. To znamená maximální rozvíjení a posílení jeho předností především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti a tím dosažení nezaměnitelného copyrightu. Kromě studia obvyklého kmenového domácího i světového repertoáru je důležitá orientace na kompozice, které korespondují s typem a charakteristikou studenta a ve kterých uplatní své pozitivní dispozice. Zintenzivnění hry zpaměti, což do té doby bylo mnohdy sporadickou záležitostí, docílit maximálního intenzivního vnitřního požitku při interpretaci ať již hudby dávno minulé, tak zejména současné. Zároveň snaha o hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka. Další posilování sebedůvěry a značná volnost ve výběru skladeb jako výraz velké svobody a důvěry, kterou právě poskytuje vysoká škola.

Výsledky učení

1.Hledání vlastního uměleckého profilu studenta a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru.

2.Doplnění studia novinkami domácí nebo světové provenience.

3.Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta.

4.Posilování sebevědomí.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

K. H. Stockhausen:Signale zur Invasion

K. Sturzenegger:B. A. C. H.

G. Scelsi:3 pieces

D. Sanderss:Sonata

R. Boutry:Concerto

V. Cosma:Concerto

P. Creston:Fantasy op. 42

J. M. Defaye:Concerto

G. Delarue:Concerto

F. Domažlický:Concerto op. 35

L.E. Larsson:Concertino Nr. 7

V. Smita:Concertino Es-dur

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů