Hra na pozoun 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO0 zápočet 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

V závěrečném semestru je rekapitulováno celé předchozí studium, během něhož se student stal suverénním a osobitým výkonným umělcem, který si je vědom svých předností i nedostatků. Student je veden k tomu, aby dokázal z pozice pedagoga sebejistě pojmenovat všechny atributy hry na pozoun (principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu, intonaci ad.) a analyzovat je, aby dokázal vysvětlit a samostatně řešit možné kombinace problémů, které se mohou v interpretační praxi vyskytnout. Je veden k pochopení psychologických aspektů vystupování sólisty interpreta. Získává další znalosti v oblasti interpretace nejen tradičních, ale i moderních či netradičních technik a forem. Vrcholí příprava absolventského koncertu a diplomové práce.

Tematické okruhy:

  1. Rekapitulace celého studia
  2. Subjektivní definice vlastních předností i nedostatků
  3. Vysvětlení atributů hry na pozoun z pozice pedagoga
  4. Komplexní příprava na absolventský koncert

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového hráče.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Pro sólo pozoun:

BERNSTEIN, Leonard. Elegy for Mippy II

BULIS, Jiří. Soukromé poselství

MICHEL, Jean François. Hommage a Jean Tinguely

HIDAS, Frigyes. Fantasia per Trombone

RIEDLBAUCH, Václav. Svlékání hadí kůže

AGRELL, Johan. New York variations

CRESPO, Enrique. Improvisation No. 1

PERSICHETTI, Vincent. Parable

RABE, Folke. Basta

XENAKIS, Iannis. Keren

BERIO, Luciano. Sequenza V.

LYNN, Brian. Doolallynastics

SCHNITTKE, Alfred. Dialogue

KENNY, John. Sonata for Unaccompanied Trombone

Pro pozoun s doprovodem klavíru:

ŠULEK, Stjepan. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

MONACO, Richard. Sonáta

MORTIMER, John Glenesk. Koncert č. 1 - 3

JØRGENSEN, Axel. Romance

JONGEN, Joseph. Aria et Polonaise

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta

WEBER, Carl Maria von. Romance appassionata

BOZZA, Eugène. Ballade

DAVID, Ferdinand. Concertino

VIVALDI, Antonio. Sonáta

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáta

MARCELLO, Benedetto. Sonáta

MATĚJ, Josef. Sonáta, Koncert

FILAS, Juraj. Sonáta, Koncert

WAGENSEIL, Johann Christoph. Koncert

KROL, Bernhard. Capriccio da Camera

DUTILLEUX, Henri. Choral, Cadence et Fugato

GRØNDAHL, Launy. Koncert

MILHAUD, Darius. Concertino

STOJOWSKI, Sigismund. Fantasia

EBEN, Petr. Dvě invokace

SMITA, Václav. Koncertantní árie, Koncert

TOMASI, Henri. Koncert

ROTA, Nino. Koncert

SEROCKI, Kazimierz. Koncert

SPISAK, Michał. Concertino

ALBRECHTSBERGER, Johann Georg. Koncert

MOZART, Leopold. Koncert

MARTIN, Frank. Ballade

PERGOLESI, Giovanni Battista. Sinfonia

ROPARTZ, Guy. Pièce en mi b moll

CASTÉRÈDE, Jacques. Sonatina

FRANÇAIX, Jean. Koncert

HIDAS, Frigyes. Movement

CRESTON, Paul. Fantasia

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Hlavně s ohledem na repertoár absolventského koncertu studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů