Hra na pozoun 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO2 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na pozoun 2 je zaměřena na další rozvoj technické stránky, tónové kultury, intonace a interpretačních specifik daných hudebních slohů tak, aby studenti obstáli v mezinárodní konkurenci na poli sólistickém, komorním i orchestrálním. Student je veden k samostatnosti a realizaci vlastních hudebních myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student má schopnost reagovat individuálně, buď rychleji či pomaleji na kladené podněty, či má po fyzické stránce různé předpoklady k zvládnutí jednotlivých atributů hry na nástroj, je pro každého studenta volena individuální cesta, která jde v konsenzu umožnit co nejdříve odstranění nesprávných návyků. Hlavní náplní předmětu je precizování principů správného dýchání a technických dovedností. Cílem předmětu ve druhém semestru je zvládnutí všech výše zmíněných atributů v co nejvyrovnanější podobě.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

stupnice, rozložené akordy, nátisková cvičení: E. Remington, C. Gordon, C. Caruso

Etudy:

UŠÁK, Jaroslav. 25 virtuozních etud

SENON, Gilles. 25 rytmicko-technických etud

BORDONI, Massimiliano. 24 Legato studies

EDWARDS, Brad. Lip slurs technique

PEDERSON, Tommy. Advanced studies for trombone

BUONOMO, C. virtuozní cvičení

BOZZA, Eugène. 13 Etudes-Caprices

PEDERSON, Tommy. Unaccompanied Solos for trombone

Díla pro sólo trombon:

BERNSTEIN, Leonard. Elegy for Mippy II

BULIS, Jiří. Soukromé poselství

MICHEL, Jean-François. Hommage à Tinguely

HIDAS, Frigyes. Fantasia per trombone

RIEDLBAUCH, Václav. Svlékání hada z kůže

Díla pro trombon s doprovodem klavíru:

SULEK, Stjepan. Sonata

HINDEMITH, Paul. Sonata

MONACO, Richard. Sonata

MORTIMER, Jean Glenesk. Koncert č. 1 a 2

JORGENSEN, Axel. Romance

JONGEN, Joseph. Aria et Polonaise

GAILLARD, Johann Ernst. Sonáta

WEBER, Carl Maria. Romance apassionata

BOZZA, Eugène. Ballade

DAVID, Ferdinand. Concertino

Sonáty:

Vivaldi, Händel, Marcello.

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Přehrávka předem zadaných skladeb. Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů