Hra na pozoun 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO4 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. Veškerá problematika týkající se hry na pozoun by měla být vyřešena - technická dokonalost, tónová kultura, nasazení a intonace. Implementace vlastní osobnosti do interpretované hudby je cílem tohoto semestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

stupnice, rozložené akordy, nátisková cvičení: E. Remington, C. Gordon, C. Caruso

Etudy:

UŠÁK, Jaroslav. 25 virtuozních etud

SENON, Gilles. 25 rytmicko-technických etud

BORDONI, Massimiliano. 24 Legato studies

EDWARDS, Brad. Lip slurs technique

PEDERSON, Tommy. Advanced studies for trombone

BUONOMO, C. virtuozní cvičení

BOZZA, Eugène. 13 Etudes-Caprices

PEDERSON, Tommy. Unaccompanied Solos for trombone

Díla pro sólo trombon:

AGRELL, Jeffrey. New York variations

CRESPO, Enrique. Improvisation no. 1

PERSICHETTI, Vincent. Parable

Díla pro trombon s doprovodem klavíru:

MATĚJ, Josef. Koncert

FILAS, Juraj. Koncert

WAGNESEIL, Georg Christoph. Koncert

KROLL, Bernard. Capricio da Camera

DUTILEUX, Henri. Choral, Cadenza et Fugato

GROHNDAL, Launy. Koncert

MORTIMER, John Glenesk. Koncert č. 3

MILHAUD, Darius. Concertino

STOJOWSKI, Sigismund. Fantasia

EBEN, Petr. Dvě invokace

SMITA, Václav. Koncertní árie

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast během cvičení, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. V závěru semestru je hodnocený progres hráčských dovedností v komparaci s prvním ročníkem studia.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů