Hra na pozoun 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO6 zápočet 11 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 254 až 309 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Šestý semestr vede budoucího umělce k samostatnosti, přesvědčivému uměleckému přednesu, realizacím vlastních představ a obhájení svých myšlenek. Student je vybaven technicky, tónovou kulturou a interpretačními schopnostmi tak, aby obstál v mezinárodní konkurenci jako sólový, či komorní hráč, nebo hráč v orchestru. Poslední semestr bakalářského studia je již zcela v režii absolventského koncertu a dokončení písemné diplomové práce. Etudy jsou vybrány tak, aby umožnily nastudovat zvolený program absolventského koncertu. Veškerá pozornost je směřována na provedení a preciznost skladeb, které jsou zařazeny do dramaturgie koncertu, ale také na kompozice, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

stupnice, rozložené akordy, nátisková cvičení: E. Remington, C. Gordon, C. Caruso

Etudy:

UŠÁK, Jaroslav. 25 virtuozních etud

SENON, Gilles. 25 rytmicko-technických etud

BORDONI, Massimiliano. 24 Legato studies

EDWARDS, Brad. Lip slurs technique

PEDERSON, Tommy. Advanced studies for trombone

BUONOMO, C. virtuozní cvičení

BOZZA, Eugène. 13 Etudes-Caprices

PEDERSON, Tommy. Unaccompanied Solos for trombone

Díla pro sólo trombon:

RABE, Folke. Basta

XENAKIS, Iannis. Keren

BERIO, Luciano. Sequenza V.

LYNN, Brian. Doolalynastics

SCHNITKE, Alfred. Dialogue

KENNY, John. Sonata for Unaccompanied trombone

Díla pro trombon s doprovodem klavíru:

MATĚJ, Josef. Koncert

FILAS, Juraj. Koncert

TOMASI, Henri. Koncert

ROTA, Nino. Koncert

SEROCKI, Kazimierz. Koncert

SPISAK, Michal. Concertino

ALBRECHTSBERGER, Johann Georg. Koncert

MOZART, Leopold. Koncert

MARTIN, Frank. Ballade

PERGOLESI, Giovanni Baptista. Sinfonia

ROPARZ, Joseph-Guy. Piéce mi bémol mineur

CASTEREDÉ, Jacques. Sonatina

FRANCAIX, Jean. Koncert

HIDAS, Frigyes. Movement

CRESTON, Paul. Fantasy

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, provedení bakalářského koncertu.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů