Hra na pozoun 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106POZO8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lukáš MOŤKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš MOŤKA, Stanislav PENK

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tón a intonaci posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Je akceptován příklon některých studentů k interpretaci skladeb současníků a mnohdy experimentátorů s nástroji. Tato orientace může být pro mnohé z nich životním posláním. Jiní, kteří nesdílejí toto zaměření, jsou přesto vedeni k poznání některých z těchto moderních postupů jako např. multifonika, cirkulační dech, frulato apod. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické a interpretační stránce co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také často vybíráno zajímavé téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Pro sólo pozoun:

BERNSTEIN, Leonard. Elegy for Mippy II

BULIS, Jiří. Soukromé poselství

MICHEL, Jean François. Hommage a Jean Tinguely

HIDAS, Frigyes. Fantasia per Trombone

RIEDLBAUCH, Václav. Svlékání hadí kůže

AGRELL, Johan. New York variations

CRESPO, Enrique. Improvisation No. 1

PERSICHETTI, Vincent. Parable

RABE, Folke. Basta

XENAKIS, Iannis. Keren

BERIO, Luciano. Sequenza V.

LYNN, Brian. Doolallynastics

SCHNITTKE, Alfred. Dialogue

KENNY, John. Sonata for Unaccompanied Trombone

Pro pozoun s doprovodem klavíru:

ŠULEK, Stjepan. Sonáta

HINDEMITH, Paul. Sonáta

MONACO, Richard. Sonáta

MORTIMER, John Glenesk. Koncert č. 1 - 3

JØRGENSEN, Axel. Romance

JONGEN, Joseph. Aria et Polonaise

GALLIARD, Johann Ernst. Sonáta

WEBER, Carl Maria von. Romance appassionata

BOZZA, Eugène. Ballade

DAVID, Ferdinand. Concertino

VIVALDI, Antonio. Sonáta

HÄNDEL, Georg Friedrich. Sonáta

MARCELLO, Benedetto. Sonáta

MATĚJ, Josef. Sonáta, Koncert

FILAS, Juraj. Sonáta, Koncert

WAGENSEIL, Johann Christoph. Koncert

KROL, Bernhard. Capriccio da Camera

DUTILLEUX, Henri. Choral, Cadence et Fugato

GRØNDAHL, Launy. Koncert

MILHAUD, Darius. Concertino

STOJOWSKI, Sigismund. Fantasia

EBEN, Petr. Dvě invokace

SMITA, Václav. Koncertantní árie, Koncert

TOMASI, Henri. Koncert

ROTA, Nino. Koncert

SEROCKI, Kazimierz. Koncert

SPISAK, Michał. Concertino

ALBRECHTSBERGER, Johann Georg. Koncert

MOZART, Leopold. Koncert

MARTIN, Frank. Ballade

PERGOLESI, Giovanni Battista. Sinfonia

ROPARTZ, Guy. Pièce en mi b moll

CASTÉRÈDE, Jacques. Sonatina

FRANÇAIX, Jean. Koncert

HIDAS, Frigyes. Movement

CRESTON, Paul. Fantasia

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních, provedení vybraných přednesových skladeb před zkušební komisí, docházka minimálně 80 %. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů