Orchestrální party a sóla trubky 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PTR3 Z 1 1T česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav Halíř, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení studenta s co nejširší literaturou orchestrálních partů z oblasti symfonické a operní tvorby. Příprava konkurzních vystoupení.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla ,se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. Ve všech předmětech se postupně objeví všichni skladatelé a jejich významná sóla pro trubku v orchestrálním světě. Pracuje se s Orchestrálními studiemi-V. Junek , L. Lutak , F. Gumbert , H. Pietzsch a s party České filharmonie.

Doporučená nebo povinná literatura

V. Junek Orchestrální sóla pro trubku L. Lutak Orchestrální studie

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů