Orchestrální party a sóla trubky 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PTR4 ZK 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla trubky bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava trubkových partů především po stránce technické a intonační, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

JUNEK, Václav. Orchestrální sóla pro trubku. Akademi múzických umění v Praze, 1980.

LUTAK, Ludwik. Orchestrální sóla trubky

Vzorové skladby:

BACH, Johann Sebastian. Vánoční oratorium, Velká mše h moll

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 3, 5, 7, 9, Leonore č. 2 a 3

SMETANA, Bedřich. Dalibor, Libuše, Valdštýnův tábor, Má vlast

DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance, Symfonie č. 8 a 9, Rusalka, Čert a Káča

BIZET, Georges. Carmen

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 4, 5 a 6

RIMSKIJ KORSAKOV, Nikolaj. Šeherezáda

SUK, Josef. Pochod V nový život

JANÁČEK, Leoš. Simfonietta, Glagolská mše

MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Kartinky

STRAVINSKIJ, Igor. Petruška, Pulcinella

RAVEL, Maurice. Klavírní koncert G dur, Bolero

STRAUSS, Richard. Alpská symfonie

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 5

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 1, a 9

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 4 a požadovaným repertoárem u zveřejněných konkurzů.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka minimálně 80 %, aktivní přístup v domácí přípravě, orientace v celých orchestrálních partech, nikoli jen v několikataktových výsecích nejpodstatnějších sól ve sbírkových knihách. Přehrávka vybraných orchestrálních partů před komisí katedry.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů