Orchestrální party a sóla trubky 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106PTR5 zápočet 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav Halíř, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla trubky bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava trubkových partů především po stránce technické a intonační, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru. Studentovi je vysvětleno interpretační specifikum pojetí dirigenta s různými orchestry, a naopak stejného orchestru s různými dirigenty.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

JUNEK, Václav. Orchestrální sóla pro trubku. Akademi múzických umění v Praze, 1980.

LUTAK, Ludwik. Orchestrální sóla trubky

Vzorové skladby:

BACH, Johann Sebastian. Vánoční oratorium, Velká mše h moll

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 3, 5, 7, 9, Leonore č. 2 a 3

SMETANA, Bedřich. Dalibor, Libuše, Valdštýnův tábor, Má vlast

DVOŘÁK, Antonín. Slovanské tance, Symfonie č. 8 a 9, Rusalka, Čert a Káča

BIZET, Georges. Carmen

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Symfonie č. 4, 5 a 6

RIMSKIJ KORSAKOV, Nikolaj. Šeherezáda

SUK, Josef. Pochod V nový život

JANÁČEK, Leoš. Simfonietta, Glagolská mše

MUSORGSKIJ, Modest Petrovič. Kartinky

STRAVINSKIJ, Igor. Petruška, Pulcinella

RAVEL, Maurice. Klavírní koncert G dur, Bolero

STRAUSS, Richard. Alpská symfonie

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 5

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 1, a 9

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 5 a požadovaným repertoárem u zveřejněných konkurzů.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: docházka minimálně 80 %, aktivní přístup v domácí přípravě, orientace v celých orchestrálních partech, nikoli jen v několikataktových výsecích nejpodstatnějších sól ve sbírkových knihách.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů