Seminář dřevěných dechů 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SDD0 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získávají erudici jak v praktické interpretační rovině, tak i v analýze interpretačních výkonů dalších interpretů. Soustavně je hodnocena interpretační kvalita, stylovost, estetika hudebního projevu a v rámci komorních souborů i hudební empatie a tvořivost.

Moderováním svého vystoupení mají za úkol zařadit interpretovanou skladbu do historického kontextu.

Forma studia

Studenti v předmětu získají zkušenosti s pódiovým vystupováním. S koncertním výkonem souvisí řada interpretačních otázek, na které předmět dává konkrétní odpovědi. V každém předmětu je postupně dán prostor všem dřevěným dechovým nástrojům i všem stylovým obdobím. Výkony hodnotí profesoři i studenti.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta a dostatečný hudební archiv.

Obsah kurzu

Studenti v tomto předmětu získávají zkušenosti s pódiovým vystupováním. Jejich role při výuce se střídají, z posluchačů se příště stanou účinkující a vždy, a to je velmi důležité, mají možnost se k daným výkonům vyjádřit. S koncertním výkonem souvisí celá řada interpretačních otázek, na které předmět dává konkrétní odpovědi. Výkony studentů jsou po všech stránkách interpretace rozebrány a zhodnoceny jak profesory, tak studenty. V každém semináři je postupně dán prostor všem dřevěným dechovým nástrojům i všem stylovým obdobím. Výkony studentů se hodnotí po všech stránkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace. Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické i interpretační. Jsou poskytována i konkrétní srovnání s jinými předními interprety, popřípadě jsou na CD demonstrována jiná provedení téže skladby a pojmenovány klady a zápory jednotlivých uměleckých výkonů. Pro studenty není zanedbatelná také možnost si jednotlivé skladby před veřejným prováděním ověřit před studenty na semináři. Tato zkušenost je pak velmi důležitá při koncertním výkonu.

Doporučená nebo povinná literatura

Dle individuálního programu

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace. Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů