Hra na saxofon 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SX2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámí s nástrojem a jeho možnostmi. Pro ty, co jsou ve hře na saxofon již dál, se pomocí snadnějších skladeb pojmenují problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta nejschůdnější nápravy.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Saxofon je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a samozřejmě i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na saxofon potřebuje. Studenti jsou rozděleni dle svých schopností . Seznámí se s technikou, jak správně na saxofon hrát. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na saxofon u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Právě v individuálním přístupu a v akceptování různých schopností je cesta, jak ty méně vyspělé poměrně rychle dostat na dobrou úroveň hry. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy z literatury klarinetové. Přednesy se orientují i na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj .Také pohled studenta, proč chce na saxofon hrát, je určující pro metodiku předmětu. Mnozí chtějí hrát na tento nástroj z praktických důvodů, které jsou mnohdy výhodou při konkurzu o místo v orchestru. Vyučuje se úprava saxofonových plátků. Tyto plátky jsou svou strukturou sice podobné klarinetovým, ale technika jejich úpravy má svá specifická pravidla.

Doporučená nebo povinná literatura

Sólová a komorní literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů