Hra na saxofon 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SX2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH

Obsah

Saxofon je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a samozřejmě i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na saxofon potřebuje. Studenti jsou rozděleni dle svých schopností . Seznámí se s technikou, jak správně na saxofon hrát. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na saxofon u studentů mohou být veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Právě v individuálním přístupu a v akceptování různých schopností je cesta, jak ty méně vyspělé poměrně rychle dostat na dobrou úroveň hry. Podle schopností studentů je přidělována studijní literatura. Etudy i přednesy vycházejí mnohdy z literatury klarinetové. Přednesy se orientují i na snadnější skladby určené přímo pro tento nástroj .Také pohled studenta, proč chce na saxofon hrát, je určující pro metodiku předmětu. Mnozí chtějí hrát na tento nástroj z praktických důvodů, které jsou mnohdy výhodou při konkurzu o místo v orchestru. Vyučuje se úprava saxofonových plátků. Tyto plátky jsou svou strukturou sice podobné klarinetovým, ale technika jejich úpravy má svá specifická pravidla.

Výsledky učení

Studenti se seznámí s nástrojem a jeho možnostmi. Pro ty, co jsou ve hře na saxofon již dál, se pomocí snadnějších skladeb pojmenují problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta nejschůdnější nápravy.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Sólová a komorní literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů