Hra na saxofon 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SX3 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH

Obsah

Saxofon je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a samozřejmě i v jiných hudebních žánrech. Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které bude při hře na saxofon potřebovat. Předmět se orientuje na orchestrální literaturu, na sólové party saxofonu. Převážná většina klarinetistů volí saxofon právě pro jeho uplatnění v orchestru. Saxofon je velmi exponován v symfonické, ale i operní tvorbě. Proto je dán v tomto předmětu celý prostor orchestrální literatuře. Pro ty, co se o orchestrální hru nezajímají, je přesto podán výklad k jednotlivým orchestrálním partům, ale je pro ně připravena výuka i sólové literatury, literatury s průvodem klavíru či s jiným komorním uskupením. Vzhledem k tomu, že rozdíly ve hře na saxofon mohou být u studentů veliké, je vždy volena individuální cesta výuky. Také pohled studenta, proč chce na saxofon hrát, je určující pro metodiku předmětu.

Výsledky učení

Studenti se seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Sólová a komorní literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů