Hra na saxofon 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SX4 ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Saxofon je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a samozřejmě i v jiných hudebních žánrech Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na saxofon bude potřebovat. Studenti získají komplexní pohled na saxofonovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění saxofonu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně vyspělí se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění se saxofonem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu s klavírem či orchestrem. Studují se také skladby sólové a hlavně orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na saxofon, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, saxofonová literatura.

Doporučená nebo povinná literatura

Sólová a komorní literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů