Hra na saxofon 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SX4 zkouška 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HLAVÁČ, Jan MACH

Obsah

Saxofon je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento nástroj je značně používán v orchestrech, sólově a samozřejmě i v jiných hudebních žánrech Předmět postupně vybaví studenta všemi schopnostmi a vědomostmi, které při hře na saxofon bude potřebovat. Studenti získají komplexní pohled na saxofonovou problematiku. Získají vědomosti jak o praktické hře na nástroj, tak o všeobecném rozhledu po možnostech uplatnění saxofonu. Také jejich pedagogicko metodický rozhled je výukou podporován. Je dáván důraz na postupném srovnávání rozdílů v kvalitě hry jednotlivých studentů. Méně vyspělí se musí dostat na úroveň, která jim zaručuje profesionální uplatnění se saxofonem. Literatura předmětu vychází i z náročnějších skladeb pro tento nástroj a to v doprovodu s klavírem či orchestrem. Studují se také skladby sólové a hlavně orchestrální sólová literatura. V závěru předmětu je zopakována veškerá problematika hry na saxofon, je zopakován praktický rozhled po orchestrálních sólech a je také popsána, co možná v nejširším záběru, saxofonová literatura.

Výsledky učení

Studenti se seznámují s možnostmi nástroje, jsou vybírány složitější skladby, pojmenují se problémy s hrou na nástroj a je hledána cesta ke zdokonalení hry.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

Sólová a komorní literatura nástroje.

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů