Seminář žesťů 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106SZ4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět vybaví studenta vědomostmi o literatuře v oblasti orchestrální hry a prakticky procvičí nejdůležitější sóla ,se kterými se může orchestrální hráč v praxi setkat. Ve všech předmětech se postupně objeví všichni skladatelé a jejich významná sóla pro lesní roh v orchestrálním světě. Pracuje se s orchestrálními studiemi tuzemských i zahraničních edicí a se specializovanými party orchestrů České republiky (ČF, FOK, SOČR, ND).

Forma studia

Průběžná účast studentů v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Studenti v tomto předmětu získávají zkušenosti s pódiovým vystupováním. Jejich role při výuce se střídají, z posluchačů se příště stanou účinkující a vždy , a to je velmi důležité,mají možnost se k daným výkonům vyjádřit. S koncertním výkonem souvisí celá řada interpretačních otázek, na které předmět dává konkrétní odpovědi. Výkony studentů jsou po všech stránkách interpretace rozebrány a zhodnoceny jak profesory, tak studenty. V každém předmětu je postupně dán prostor všem dechovým nástrojům i všem stylovým obdobím Studenti vytvářejí na každém semináři ucelený koncertní program. Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace. Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační. Jsou poskytována i konkrétní srovnání s jinými předními interprety, popřípadě jsou na CD demonstrována jiná provedení téže skladby a pojmenovány klady a zápory jednotlivých uměleckých výkonů. Pro studenty není zanedbatelná také možnost si jednotlivé skladby před veřejným prováděním ověřit před studenty na semináři. Tato zkušenost je pak velmi důležitá při koncertním výkonu.

Doporučená nebo povinná literatura

Větší sebereflexe za pomoci konzultace se spolužáky. Prioritní je příprava na závěrečné ročníkové zkoušky. Pracuje se s orchestrálními studiemi tuzemských i zahraničních edicí a se specializovanými party orchestrů České republiky (ČF, FOK, SOČR, ND).

Hodnoticí metody a kritéria

Vyhodnocení nástrojové a orchestrální specifiky hry, splnění stanoveného rozsahu repertoáru, praktická ověření v rámci AKS, vše uzavřeno přidělením kreditů.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých orchestrálních partů dle zápisu skladatele.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů