Hra na trubku 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TR3 zápočet 8 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 182 až 222 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na trubku potřebuje. Hledá cesty, jak studentům umožnit zvládnout hru na té nejvyšší úrovni po technické stránce hry, intonaci, nátiskové a tónové kultuře i po stránce interpretační. Všechny nároky, které jsou kladeny na hráče a které byly objasněny v předmětech Hra na trubku 1 a 2, jsou v tomto předmětu pomocí vhodně volených etud a přednesů zdokonalovány. Zároveň se obrací pozornost k jazyku, jako velmi důležitému fenoménu jemného nasazení tónu či rychlého staccata. Při potížích se hledají (to samozřejmě již od předmětu Hra na trubku 1) možnosti nápravy. Nyní se vyučuje, co vše nám tato práce s jazykovou technikou nabízí. Jednotlivé druhy nasazení od nejjemnějších až po akcentované či přeforsírované a ve staccatu nejenom rychlost, ale také délka jednotlivých staccatovaných not. Je možno hrát od detaché až po staccatissimo. Nejenom na etudách se procvičují nové poznatky, ale i přednesové skladby jsou voleny tak, aby se tyto poznatky využily v koncertní činnosti. Ve výběru etud se nacházejí již charakterově náročnější C. Perrin, H. L. Clarke. V přednesových skladbách se dává přednost autorům jako např. J. K. J. Neruda , E. Bozza, G. Enescu.

Výsledky učení

Všechny nově nabyté poznatky o technické stránce hry, o intonaci, rytmu, správném dýchání, interpretaci jsou upevňovány pomocí etud náročnějšího charakteru i náročnějších skladeb.

1a Správná práce jazyka

b Pozornost se věnuje rychlosti staccata ,

c Výuka jemnosti a snadnosti nasazení. Při nedostatečné úrovni je hledána cesta k nápravě.

2.Etudy mírně náročnějšího charakteru C. Perrin, H. L. Clarke .

  1. Přednesové skladby se dotýkají po hudební stránce i méně snadných J. K. J. Neruda , E. Bozza, G. Enescu.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

C. Perrin 15 mistrovských etud, H. L. Clarke 24 charakteristických studií

J. K. J. Neruda Concerto in Es, E. Bozza Rustiques, G. Enescu Legenda

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů