Hra na trubku 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TR4 ZK 7 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Veškerá problematika týkající se hry na trubku- prstová technika, intonace, správné dýchání a interpretace, je zdokonalována na náročnějších etudách s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Při velmi dobrém jednoduchém staccatu se začne vyučovat dvojité staccato.

  1. Náročnější etudy pro prstovou a rytmickou přesnost- W. M. Smith , J. Kolář.
  2. Vyučuje se dvojité staccato . Pokud není jednoduché v pořádku, je dvojité staccato vyučováno až v dalším předmětu.
  3. Fantazijnější přednesové skladby - student zapojí vlastní hudební představy- J. Francaix, P. Eben.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či symfonických orchestrů. Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. To je v tomto předmětu základem výuky. Rozvíjení vlastní osobnosti je zde prioritou. Veškerá problematika týkající se hry na trubku je zdokonalována na etudách W. M. Smith, J. Kolář s důrazem na ty nedostatečnosti, které ještě nejsou úplně zvládnuty. Je třeba opět obrátit pozornost k výuce dvojitého staccata. Vyrovnanost a znělost všech tónů by se měla stát samozřejmostí. Také pokud není jednoduché staccato zcela v pořádku, je třeba mu věnovat větší pozornost v delším časovém sledu. Přednesové skladby se obracejí i k dílům s větším obsahem fantazie, kde musí student zapojit vlastní myšlenky a představy- J. Francaix, P. Eben.

Doporučená nebo povinná literatura

W. M. Smith 30 moderních charakteristických studií, J. Kolář Virtuózní etudy

J. Francaix Sonatina, P. Eben Okna

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů