Hra na trubku 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TR5 zápočet 11 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 257 až 312 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

Trubka je nástroj mnoha hudebních uskupení. Tento předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na trubku potřebuje. Předmět musí studenta dovést do posledního bakalářského předmětu. Veškerá práce se studentem se váže k absolventskému bakalářskému koncertu a k absolventské bakalářské diplomní písemné práci. Hledají se témata a vhodný repertoár. Aby bylo možné požadovat po studentovi ty největší technické nároky, jsou etudy voleny z těch nejtěžších po technické, nátiskové i dechové stránce. J. Kolář, C. Perrin. Student dosáhne vytříbené prstové techniky s možností pozdržet jakýkoli tón, jeho zvuková kultura musí splňovat požadavky skladeb všech stylových období, intonační úroveň musí snést nejnáročnější požadavky. Nutností je vlastní osobitý přístup. Repertoár tohoto předmětu odráží již zájem studenta a stává se i jeho vizitkou. Je však nutné projít i stěžejní soutěžní repertoár- J. Francaix, B. Martinů, S. Friedman, Koncert Es dur J. Haydna jak na nástroj in B, tak in Es. Je dobré, když písemná diplomní práce vychází z tématu, které je studentovi blízké, a tak mu umožní co nejširší a nejkvalitnější zpracování tématu

Výsledky učení

Prstová technická připravenost, intonační jistota, rytmické cítění ,tónová a dechová kultura i interpretační představivost se vyučují pomocí nejnáročnějších etud. Přednesové skladby se orientují na stěžejní repertoár trubky

1.Etudy nejnáročnější po technické, nátiskové , rytmické a dechové stránce. Dbá se na precizní zvládnutí intonace , techniky- J. Kolář, S. Friedman .

  1. Dvojité staccato se vyučuje již u všech studentů.
  2. Přednesové skladby stěžejního repertoáru trubky- J. Francaix, B. Martinů .

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

S. Friedman Solus, B. Martinů Sonatina, J. Haydn Koncert Es dur

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů