Hra na trubku 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TR6 Z 12 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V obou rovinách hry na trubku -technické i přednesové je uplatňována maximální náročnost na provedení a precizitu. Etudy jsou nejnáročnějšího charakteru jak po stránce technické, tak i rytmické, intonační, nátiskové i dechové. Přednesy svou náročností kladou velké nároky na studentovu úroveň hry nejenom po stránce technické, ale i interpretační.

  1. Etudy - W. M. Smith .
  2. Přednesy např . G. Ph. Telemann , A. Honneger.
  3. Dvojité staccato se procvičuje na orchestrálních skladbách , které použití dvojitého staccata vyžadují- Smetana Předehra k opeře Prodaná nevěsta, Beethoven 4. Symfonie a pod.

Forma studia

Soustavná pódiová praxe v rámci sólových kreací, komorních souborů a menších, či symfonických orchestrů. Pravidelná prezentace v rámci interpretačních seminářů a přehrávek jednotlivých nástrojových tříd.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenty technikou, tónovou kulturou, intonací a interpretačními schopnostmi tak, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Vede budoucího umělce k samostatnosti, k realizacím vlastních představ a k obhájení svých myšlenek. Poslední bakalářský předmět je již zcela v režii bakalářského absolventského koncertu a dotažení písemné diplomní práce do závěrečné podoby. Etudy jsou voleny tak, aby umožnily nastudovat zvolený bakalářský repertoár. Většinou se jedná o nejnáročnější - W. M. Smith ale i jiné. Po technické i přednesové stránce je uplatňována maximální pozornost na provedení a preciznost. Přednesy opět korespondují s repertoárem absolventského koncertu, ale pozornost se zaměřuje i na některé skladby období či stylů, které nebyly v průběhu studia dostatečně procvičeny. Přednesy - G. Ph. Telemann, A. Honneger, J. Haydn, J. N. Hummel.

Doporučená nebo povinná literatura

G. Ph. Telemann Concerto in D, A. Honneger Intrada, J. Haydn Koncert Es dur, J. N. Hummel Koncert Es dur

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů