Hra na trubku 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRU0 zápočet 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 404 až 489 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny atributy hry na trubku, které se kolem hry na nástroj objevují, avšak již z pohledu studenta. Student se naučí formulovat problematiku hry na nástroj. Naučí se řešit všechny možné kombinace problémů, které se dají v praxi interpreta předpokládat. Je veden tak, aby v případě jeho vlastní pedagogické dráhy byl schopen analyzovat skutečnosti a vyvozovat správné závěry. Je směřován k pochopení dramaturgie koncertů i psychologických aspektů sólisty interpreta. Musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Na skladbách, které interpretuje, ukazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technickou a tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou techniku, kvalitní tón, intonaci vyžaduje v dokonalé podobě. Pro tyto požadavky mohou být použity skladby jak, základního repertoáru, tak také všechny další, které jsou pódiově akceptovatelné. Např.: H. W. Henze, J. Matěj, 21.století i současníci.

Výsledky učení

V tomto posledním předmětu se zopakují všechny principy, které se kolem hry na trubku objevují, avšak již z pohledu studenta . Ten musí být schopen všechny atributy pojmenovat a dokázat je sám vysvětlit. Jde především o principy správné prstové techniky, dechová cvičení, tónovou kulturu a intonaci. Klade se důraz na znalosti v oblastech interpretace i moderních či netradičních technik a forem Na skladbách , které jsou zařazeny do výuky absolvent dokazuje předně své hudební myšlení, svou osobnost.

1.Shrnutí veškerých vědomostí a dovedností studenta

2.Skladby typu H. W. Henze, J. Matěj , ale i repertoár mezinárodních soutěží.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

H. W. Henze Sonatina, J. Matěj Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů