Hra na trubku 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRU9 zápočet 17 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 407 až 492 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

Předmět Hra na trubku 9 je orientován na přípravu absolventského magisterského koncertu a magisterské písemné diplomové práce. Hledá se vhodný repertoár a téma. Vzhledem k tomu, že tento absolventský.koncert je nejenom vizitkou pedagoga, vede se student k samostatnému rozhodnutí, co do dramaturgie koncertu zahrne. Toto rozhodnutí musí být opřeno o znalosti dramaturgie, o myšlenku, která propojí celý večer. Předmět dává studentům možnost zvolit si svou vlastní koncepci. Podobně v tématu písemné práce, která také odráží studentův zájem o některé z témat. Toto vede studenta k samostatné tvůrčí cestě, která jej po opuštění školy čeká. Je připravován na samostatnou kariéru. Jeho vlastní názory jsou konfrontovány s názory profesora a usměrňovány do správných či možných rovin. Předmět pracuje se studenty již jako s výraznými hudebními osobnostmi, které nemají zjevné problémy ve hře na nástroj. Mají na vysoké úrovni technickou, retnou, tónovou kulturu, intonaci i interpretační schopnost. To jsou předpoklady k tomu, aby velmi dobře obstáli v konkurenci jak na poli sólistickém, komorním, tak i orchestrálním. Předmět pokračuje v nastolené cestě z minulého předmětu a vše, tedy hlavně vlastní tvůrčí činnost, velmi dobrou techniku, kvalitní tón, intonaci, posouvá ještě výše. Cílem je na nejvyšší úrovni zvládnout co největší počet skladeb pro trubku.inárodní soutěže jsou dobrým vodítkem, které skladby volit. Skladby typu V. Trojan, L. Mozart mohou být zařazeny do výuky, i když třeba nebudou použity v programu absolventského koncertu.

Výsledky učení

Předmět dotváří vlastní osobnost studenta, hledá cesty jak jej připravit na budoucí dráhu sólisty či komorního hráče popřípadě hráče orchestru či na pedagogickou kariéru. Názory studenta jsou konfrontovány s pedagogy a usměrňovány do správných či možných rovin. Klade se důraz na snahu o vlastní koncepci dramaturgie koncertů. Skladby kladou nejvyšší nároky na zvládnutí všech stránek hry na trubku, na skladby , které jsou prubířským kamenem všech předních sólistů tohoto nástroje. Pokračuje se i ve výuce moderních a netradičních technik.

1.Skladby typu V. Trojan, L. Mozart .

2.Skladby mezinárodních soutěží

3.Výuka moderních a netradičních technik

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Literatura

J. N. Hummel Koncert E dur, V. Trojan Concertino, L. Mozart Concerto in D, J. Haydn Koncert Es dur

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační.

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů