Hra na trubku 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB2 zkouška 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav HALÍŘ, Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

Cíl výuky:

Hra na trubku 2 je zaměřena na další rozvoj technické stránky, tónové kultury, intonace a interpretačních specifik daných hudebních slohů tak, aby studenti obstáli v mezinárodní konkurenci na poli sólistickém, komorním i orchestrálním. Student je veden k samostatnosti a realizaci vlastních hudebních myšlenek. Vzhledem k tomu, že každý student má schopnost reagovat individuálně, buď rychleji či pomaleji na kladené podněty, či má po fyzické stránce různé předpoklady k zvládnutí jednotlivých atributů hry na nástroj, je pro každého studenta volena individuální cesta, která jde v konsenzu umožnit co nejdříve odstranění nesprávných návyků. Hlavní náplní předmětu je precizování principů správného dýchání a technických dovedností. Cílem předmětu ve druhém semestru je zvládnutí všech výše zmíněných atributů v co nejvyrovnanější podobě.

Tematické okruhy:

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

povinné:

ARBAN, Jean-Baptiste. Kompletní škola pro trubku – 14 etud

doporučené:

SMITH, Walter M. Top tones for the trumpeter: 30 modern etudes. New York Fischer, 1936, ISBN 0-8258-2623-3.

CAFFARELLI, Reginaldo. 16 etud

Přednesové skladby:

povinné:

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert Es dur

doporučené:

BÖHME, Oskar. Koncert f moll

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

HINDEMITH, Paul. Sonáta

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast během cvičení, přehrávka před ročníkovou katedrovou komisí.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů