Hra na trubku 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB3 Z 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 207 až 252 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu Hra na trubku 3 je vybavení studenta všemi schopnostmi, které při hře na nástroj potřebuje. Pedagog hledá společně se studentem směr, jak zvládnout hru na nejvyšší možné úrovni jak po technické stránce, tak intonační, nátiskové, tónové a interpretační.

Všechny nároky, které byly kladeny v předmětu Hra na trubku 1 a 2, jsou nyní dále zdokonalovány pomocí individuálních cvičení a etud. Student je veden ke schopnosti řešit technickou a interpretační obtížnost a efektivně navrhovat strategii vyřešení. Rozvíjí se též zdravé fyziologické a psychologické návyky spojené s cvičením, studiem a veřejným provozováním hudby.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

povinné:

SMITH, Walter M. Top tones for the trumpeter: 30 modern etudes. New York Fischer, 1936, ISBN 0-8258-2623-3.

doporučené:

ARBAN, Jean-Baptiste. Kompletní škola pro trubku – 14 etud

CAFFARELLI, Reginaldo. 16 etud

SABARICH, Raymond. 10 etud

CHARLIER, Théo. Etudes

Přednesové skladby:

povinné:

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert Es dur

doporučené:

BÖHME, Oskar. Koncert f moll

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

HINDEMITH, Paul. Sonáta

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů