Hra na trubku 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB4 ZK 9 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 204 až 249 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-student umí hodnotit a popsat svou představu o barvě tónu, technické dokonalosti a stylové interpretaci.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Prioritou předmětu ve čtvrtém semestru je vytvářet profil vlastní osobnosti pomocí skladeb, které disponují možnostmi využití studentovy fantazie. Pedagog vede budoucího umělce k samostatnosti, realizaci vlastních hudebních představ a k obhajobě svých hudebních názorů. Veškerá problematika týkající se hry na trubku by měla být vyřešena - technická dokonalost, tónová kultura, nasazení a intonace. Implementace vlastní osobnosti do interpretované hudby je cílem tohoto semestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

povinné:

SMITH, Walter M. Top tones for the trumpeter: 30 modern etudes. New York Fischer, 1936, ISBN 0-8258-2623-3.

doporučené:

ARBAN, Jean-Baptiste. Kompletní škola pro trubku – 14 etud

CAFFARELLI, Reginaldo. 16 etud

SABARICH, Raymond. 10 etud

CHARLIER, Théo. Etudes

Přednesové skladby:

povinné:

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert Es dur

doporučené:

BÖHME, Oskar. Koncert f moll

ARUTIUNIAN, Alexander. Koncert

BRANDT, Willy. Koncertní kus č. 2 Es dur

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

HINDEMITH, Paul. Sonáta

Skladby pro trubku sólo:

VIZZUTTI, Allen. Cascades

PLOG, Anthony. Postcards

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast během cvičení, provedení ročníkového koncertu v rozsahu poloviny recitálu. V závěru semestru je hodnocený progres hráčských dovedností v komparaci s prvním ročníkem studia.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů