Hra na trubku 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB5 Z 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V pátém semestru se veškerá práce se studentem soustředí na absolventský koncert a diplomovou práci. Na začátku semestru je vytyčen repertoár absolventského koncertu a vhodné téma diplomové práce, která je dále průběžně konzultována s vedoucím práce. Student je technicky suverénní, disponuje vlastním, originálním a přesvědčivým uměleckým přednesem a jsou na něj kladeny nejnáročnější požadavky v oblasti intonační dokonalosti a zvukové kultury. Repertoár v tomto semestru odráží již zájem studenta a stává se jeho vizitkou. Dále fixuje škálu různých interpretačních možností, nástrojových technik a rozvíjí zkušenosti specializovaných hudebních oblastí, např. historicky poučené interpretace, moderních technik atd.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Etudy:

SMITH, Walter M. Top tones for the trumpeter: 30 modern etudes. New York Fischer, 1936, ISBN 0-8258-2623-3.

ARBAN, Jean-Baptiste. Kompletní škola pro trubku – 14 etud

CAFFARELLI, Reginaldo. 16 etud

SABARICH, Raymond. 10 etud

CHARLIER, Théo. Etudes

Přednesové skladby:

povinné:

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

TROJAN, Václav. Concertino

BÖHME, Oskar. Koncert f moll

doporučené:

HUMMEL, Jan Nepomuk. Koncert Es dur

ARUTIUNIAN, Alexander. Concerto

BRANDT, Willy. Koncertní kus č. 1 f moll, č. 2 Es dur

TOMASI, Henri. Koncert

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

HINDEMITH, Paul. Sonáta

VIVALDI, Antonio. Koncert C dur pro dvě trubky

TARTINI, Giuseppe. Koncert D dur

TELEMANN, Georg Philipp. Koncert D dur

Skladby pro trubku sólo:

VIZZUTTI, Allen. Cascades

PLOG, Anthony. Postcards

FRIEDEMAN, Stanely. Solus

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě

talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast během cvičení, přehrávka předem zadaných skladeb.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů