Hra na trubku 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106TRUB7 zápočet 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 232 až 282 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Vladimír REJLEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Vladimír REJLEK, Jaroslav ROUČEK

Obsah

Cíl výuky:

V tomto předmětu je navazováno na znalosti a dovednosti, které student získal v předchozím bakalářském studiu – je vybaven velmi dobrou prstovou technikou, intonací, rytmickým cítěním, kvalitní dechovou a tónovou kulturou, a hlavně se u něj projevuje velmi dobrá hudební představivost opřená nejen o talent, ale také o znalosti. Talent je uchopen jako ojedinělý, a proto je s ním zacházeno tak, aby se v průběhu studia rozvíjel právě do své individuality. Je praktikován princip odborné konfrontace názorů studenta s názory pedagogů na interpretaci. Součástí výuky je intenzivní příprava na pódiové vystupování, psychologie pódiového výstupu a průprava hry zpaměti. Repertoár se orientuje jednak na skladby, které jsou pro koncertní činnost nezastupitelné, jednak na mezinárodní soutěže, které jsou v časovém kontextu k dispozici.

Tematické okruhy:

  1. Identifikace vlastního uměleckého profilu studenta, a dle toho volba jeho osobního kmenového repertoáru
  2. Otázka osobnosti, seberealizace, jedinečnosti a suverenity každého studenta
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Specifika účasti na konkurzech a soutěžích, studium soutěžního a koncertního repertoáru

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

HAYDN, Joseph. Koncert Es dur

HUMMEL, Johann Nepomuk. Koncert Es dur

ARUTJUNJAN, Alexander. Koncert

BITSCH, Marcel. 4 variace na téma D. Scarlattiho

BÖHME, Oscar. Koncert f moll

BRANDT, Willy. Koncertní kus č. 1 f moll

BRANDT, Willy. Koncertní kus č. 2 Es dur

DOUŠA, Eduard. Concertino

FRANÇAIX, Jean. Sonatina

HINDEMITH, Paul. Sonáta

HONEGGER, Arthur. Intrada

JOLIVET, André. Concertino

KŘÍŽEK, Zdeněk. Koncert

KUČERA, Jan. The Joker

MARTINŮ, Bohuslav. Sonatina

NERUDA, Jan Křtitel Jiří. Koncert Es dur

PAUER, Jiří. Koncert

PAUER, Jiří. Trompetina

STEVENS, Hasley. Sonata

TROJAN, Václav. Concertino

TOMASI, Henri. Koncert

Baroko:

FASCH, Johann Friedrich. Koncert D dur

MOZART, Leopold. Koncert D dur

TARTINI, Giuseppe. Koncert D dur

TELEMANN, Georg Philipp. Koncert D dur

VIVALDI, Antonio. Koncert C dur pro 2 trubky

Skladby pro trubku sólo:

FRIEDMAN, Stanley. Solus

LOUDOVÁ, Ivana. Per tromba

POHNÁN, Jiří. lntroduzione e 11 variazioni

PLOG, Anthony. Postcards

VIZZUTTI, Allen. Cascades

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, popř. specializace pedagoga. Rovněž s ohledem na chystaný ročníkový koncert a magisterský koncert v dalším ročníku.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb, docházka minimálně 80 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů